Hermed indkaldes til Ordinær Generalforsamling

Dato:       Onsdag d. 27/03-2019

Tid:         Kl. 19.00

Sted:       Hældagerskolens Samlingssal

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent, der herefter udpeger stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fremlæggelse af budget for indeværende år
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
  8. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

skal være bestyrelsen i hænde senest den 06-03-2019

                            Med venlig hilsen

                             BESTYRELSEN

                           www.bbal.dk