Wi-Fi

Wi-Fi er en forkortelse af Wireless Fidelity, hvilket på dansk bedst oversættes til trådløst internet. For at det trådløse internet skal fungere, skal der bruges en trådløs router.

En router er en boks, der deler ens internetforbindelse, så flere personer kan være på det samme netværk. De mest almindelige routere er IP-routere, der tilslutter hjemmenetværket LAN (Local area network) til internettet WAN (Wide area network).

En Wi-Fi router omdanner internetforbindelsen fra internetstikket til et radiosignal, så alle indenfor signalets rækkevidde kan bruge netværket uden at skulle tilslutte sig Wi-Fi routeren med kabler.

Wi-Fi er ikke ligeså stabilt som et kablet netværk, og du kan derfor ikke være sikker på, at hastigheden på et kablet netværk og et trådløst Wi-Fi netværk vil være den samme.

Wi-Fi netværkets rækkevidde og effektivitet forhindres oftest af vægge med armering og etageadskillelser men også antallet af enheder, der benytter signalet samtidig betyder, at du i nogle tilfælde oplever et ustabilt og noget langsomt Wi-Fi signal.

Den bedste anbefaling er derfor, at såfremt du har mulighed for at benytte et fast kabel for din tilslutning, da er dette den bedste løsning for alle i husstanden.

Derudover kan du med fordel installere en ekstra router – helst med fast kabeltilslutning.

 

Har du problemer med dit Wi-Fi signal eller har du andre spørgsmål, så har Stofa en god vejledning her