Information vedrørende den aflyste Generalforsamling

 

I forbindelse med den Ordinære Generalforsamling skulle Bestyrelsens Beretning for 2019 have været fremlagt. Beretningen kan i stedet læses her.

 

Regnskabet for året 2019 samt Budgettet for 2020 vil i en periode kunne rekvireres til gennemsyn her. Kan kun rekvireres af medlemmer

– – – – – – – – – –

 

 Såfremt der måtte være spørgsmål eller kommentarer til den den aflyste generalforsamling kan disse fremsendes her.

– – – – – – – – – – – – – 

Laugets formand gennem mere end 30 år – Bjarne Christensen – har ønsket at træde tilbage – læs mere her.

1ste suppleant Leif Christoffersen indtræder derfor med omgående virkning.

I henhold til vores vedtægter er bestyrelsen blevet konstitueret påny.

Bestyrelsens nye sammensætning kan ses her.