I forbindelse med regeringens løbende og ikke mindst seneste udmeldinger om langsomt at åbne Danmark mere og mere op er der formentlig meget lange udsigter til at større forsamlinger – som f.eks. en generalforsamling – kan få lov til at blive afholdt, førend vi når mange måneder frem.

Bestyrelsen i Bredballe Antennelaug har derfor besluttet (Force majeure Covid-19) helt at aflyse dette års Ordinære Generalforsamling, således at næste Ordinære Generalforsamling vil blive afholdt ultimo marts 2021..

For fortsat på bedste måde at informere vore medlemmer har vi her på bbal.dk introduceret en ekstra side til netop en information vedrørende den Ordinære Generalforsamling 2020.

Denne side indeholder bl.a. Bestyrelsens Beretning 2019 samt mulighed for i en begrænset periode at rekvirere Regnskab 2019 og Budget 2020, ligesom der er ekstra mulighed for kontakt til bestyrelsen,

såfremt der måtte være spørgsmål som I – som vore medlemmer – ønsker besvaret.

I forbindelse med dette års generalforsamling havde vores formand – Bjarne Christensen -gennem 31 år ønsket at træde tilbage, men eftersom der ikke kunne afholdes et valg til bestyrelsen ved den Ordinære Generalforsamling valgte bestyrelsen at indkalde 1.ste suppleanten – Leif Christoffersen – som nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen har herefter konstitueret sig med ny formand – Jens Nørgård, Pogevangen 6.