Som følge af de særlige omstændigheder med Corona pandemien aflyser bestyrelsen hermed den ordinære generalforsamling, der skulle have fundet sted den 25. marts 2020 kl. 19:00 i Hældagerskolens Samlingssal.

Der vil på et senere tidspunkt blive indkaldt til ny generalforsamling med varsler og regler i henhold til vores vedtægter.

Denne beslutning sker for at udvise mest mulig samfundssind og undgå smittespredning af Coronavirus.