Information

Ordet information er et ord, der i vid udstrækning har fortrængt det danske ord ”oplysning”, hvilket for mange er et svært begreb at forklare og forstå.

Vi har alle tidligere opfattet ordet som et væld af ord, vi fik serveret enten via vor brevsprække eller fra mund til mund, men dette har i dag ændret sig meget til, at vi i dag selv søger vores information via de elektroniske medier.

I Bredballe Antennelaug har vi tidligere igennem mange år udsendt op til flere informationshæfter om året, som for nogle var god læsning, som også blev gemt, medens det for andre blot var en irriterende reklame, der hurtigt forsvandt blandt andre reklamer.

Bredballe Antennelaug er en medlemsejet/styret forening, hvor det nok er bestyrelsens ansvar at få formidlet information om mulighederne i vort forsyningsnet ud til samtlige medlemmer, men det er også det enkelte medlems ansvar at hjælpe bestyrelsen til at få viderebragt relevant information.

Derfor modtager bestyrelsen gerne gode råd og hints til at få denne information ud til alle, men selvfølgelig er eventuel kritik også meget velkommen.

Alle medlemmer er velkomne til at kontakte Bestyrelsen pr. mail eller benytte muligheden i forbindelse med en Generel henvendelse.