Bredballe Antennelaug

 

Bredballe Antennelaug blev stiftet som en medlemsejet/styret forening den 08.11.1978 med det formål at eje og drive et fællesantenneanlæg for modtagning af radiofoni og fjernsynsprogrammer til godt 700 husstande, hvilket siden er vokset til, at lauget i dag har mulighed for at forsyne mere end 3.150 husstande i Bredballe.

Forsyningsnettet er gennem årene blevet kraftigt moderniseret og udbygget og er bl.a. blevet opdelt i 25 mindre enheder, som alle hver for sig virker som et lokalt net og forsynes via en fiberforbindelse direkte fra vores hovedstation og derefter direkte til vores leverandørs landsdækkende fibernet.

Ved et fornuftigt og mangeårigt samarbejde med vores serviceleverandør – Stofa – har dette betydet, at lauget nu og i mange år fremover har muligheden for at tilbyde samtlige nye teknologier indenfor Tv (flow-tv/streaming/apps) til markedets laveste priser og bredbånd med hastigheder, der er afpasset til den enkelte husstand.

Med den sidste udbygning i 2019 er vores forsyningsnet blevet udvidet med nyeste standarder indenfor den teknologiske udvikling, der bl.a. har betydet, at vi nu kan tilbyde bredbånd med hastigheder op til 1 Gbit (med WiFi-garanti), ligesom vore 25 enheder bliver forsynet/overvåget (24/7) og styret direkte via fiber fra vores serviceleverandørs hovednet.

Vi vil selvfølgelig også fremover have 24-timers drift / overvågning af hele forsyningsnettet, således mindre fejl oftest bliver fundet og rettet, uden den enkelte husstand mærker til det, ligesom vi lauget har en serviceaftale, der sikrer den enkelte husstand en hurtig udbedring af eventuelle driftsfejl.