Lauget

 

Bredballe Antennelaug blev stiftet som en medlemsejet/styret forening den 08.11.1978 med det formål at eje og drive et fællesantenneanlæg for modtagning af radiofoni og fjernsynsprogrammer til godt 700 husstande, hvilket siden er vokset til, at lauget i dag har mulighed for at forsyne mere end 2.700 husstande i Bredballe.

Forsyningsnettet er gennem årene blevet kraftigt moderniseret og udbygget og er bl.a. blevet opdelt i 26 mindre enheder, som alle hver for sig forsynes via en fiberforbindelse direkte fra vores hoved-station.

Ved et fornuftigt og mangeårigt samarbejde med vores serviceleverandør – Stofa – har dette betydet, at lauget nu og i mange år fremover har muligheden for at tilbyde samtlige nye teknologier indenfor Tv og bredbånd.

Med den sidste udbygning i 2019 er vores forsyningsnet blevet udvidet med nyeste standarder indenfor den teknologiske udvikling, der bl.a. har betydet, at vi nu kan tilbyde bredbånd med hastigheder op til 1 Gbit, ligesom vore 26 enheder bliver forsynet og styret direkte via fiber fra vores serviceleverandørs hovednet.

Vi vil selvfølgelig også fremover have 24-timers drift / overvågning af hele forsyningsnettet, således mindre fejl oftest bliver fundet og rettet, uden den enkelte husstand mærker til det.