Den forsinkede Ordinære Generalforsamling blev afholdt den 25. august 2021

kl. 19 i Hældagerskolens Samlingssal

Bestyrelsens beretning samt referat kan findes under information/medlemmer

men kan også læses her